شرکت دیر گداز مهر آریان فارس

مدیریت : نادر خلیلی

شماره تماس : 6 - 7743281 0711

آدرس :شیراز - شهرک بزرگ صنعتی - میدان ابتکار - خیابان ابتکار جنوبی - خیابان 251

ساعت کار : 8 الی 17