مگ اسپین 85

مگ اسپین 85 
نقاط قوت : مقاومت به خوردگی، مقاومت در برابر شوک حرارتی، مقاومت در برابر سایش ، انعطاف پذيري بالا ، هدایت حرارتی پایین ، دیرگدازی بالا

مشخصات مواد : منیزیت خلوص بالا ، اسپینل زینتره مرغوب

  • مگ اسپین 85
  • مگ اسپین 85
  • مگ اسپین 85
  • مگ اسپین 85
  • مگ اسپین 85

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید